top of page

VORTRAG

Vortrag | Predavanje

Odgovornost učiteljev in staršev

za odnose med učenci

Izidor Gašperlin

(zakonski in družinski terapevt)

Donnerstag, 12. März um 19.00 Uhr

četrtek, 12. marec ob 19.00

Vortrag ist in slowenische Sprache/ predavanje je v slovenščini

prenos.jpg

Izidor Gasperlin ist Partnerschafts- und Familientherapeut mit reichlicher Erfahrung auf vielen Gebieten. Unter anderem war er Pädagoge, Innovator und lange Zeit Direktor und erfolgreicher Fotograf. Einige Jahre führte er Beratungen in der  Partnerschafts- und Familienberatungsstelle auf der Internetseite Med.Over.Net durch, die letzten zwei Jahre in der Zeitschrift Nedelo. Nach jahrelanger therapeutischer Arbeit konzentrierte er sich zunehmend auf Workshops, Schulen, Unternehmen und Vorträge für die breite Öffentlichkeit... Der Hauptzweck seiner Vorlesungen ist es, das Bewusstsein für die außergewöhnlichen Emotionen zu schärfen, die hinter Beziehungen stehen. Im Vorjahr hat er die Erfolgsgeschichte „ ich fühle, also bin ich!“ herausgegeben, wo auf originelle und aufrichtige Weise durch Emotionen persönliche Größe, Geist und Psychologie miteinander verbunden werden.

Izidor Gašperlin je  partnerski in družinski terapevt z bogatimi izkušnjami z mnogih področij. Med drugim je bil učitelj, inovator, dolga leta direktor in uspešen fotograf. Več let je svetoval v Partnerski in družinski posvetovalnici na portalu Med.Over.Net, zadnji dve leti pa v časopisu Nedelo. Ob dolgoletnem terapevtskem delu se vedno bolj posveča tudi delavnicam in predavanjem za splošno javnost, šole, podjetja in ustanove. Glavni namen njegovih predavanj je ozaveščanje o izjemnem pomenu čustev za odnose. Lani je izdal uspešnico “Čutim, torej sem!”, v kateri na izviren in iskriv način preko čustev povezuje osebno rast, duhovnost in psihologijo.

 

ODGOVORNOST UČITELJEV IN STARŠEV ZA ODNOSE MED UČENCI

 

Predavanje  je nastalo kot odgovor na vedno bolj pogost občutek učiteljev, da se od njih zahteva še marsikaj, kar naj ne bi bila ravno njihova naloga. Kje se konča odgovornost šole oziroma učiteljev? Kaj šola sploh lahko stori sama? Kje je meja, ko je treba vključiti druge? Kje se začne in konča odgovornost staršev? Kaj sploh lahko pričakujemo od učenca, kje in koliko se začne njegova odgovornost? Na predavanju bomo iskali pot do odgovorov na ta vprašanja, da morda vsaj malo razbremenimo učitelje in šole, da od sebe ne zahtevajo nemogočega. Odgovornost otrok za svoje početje in svoje odnose raste počasi in postopoma. Če to spregledamo, otroka na nek način zgrešimo in od njega prehitro zahtevamo, česar sploh še ni sposoben. Po drugi strani pa mu ne damo podpore, zgleda, usmeritve, ki bi jih nujno potreboval. Mlajši kot je otrok v šolskem sistemu, bolj morajo biti pravilni načini, kako dostopamo do njega, predvsem takrat ko želimo, da v svojem vedenju in odnosih kaj spremeni. Glavno sporočilo predavanja je, da iskanje meje odgovornosti med učitelji in starši ne sme potekati na otrokovih plečih.

KRATEK PREGLED VSEBINE

Odgovornost otrok za svoje početje in svoje odnose raste počasi in postopoma. V prvih razredih osnovne šole se otrok zmore obnašati predvsem  tako, kot se je naučil v okolju, v katerem je odraščal. To ga izoblikuje, na nek način določa. Šele postopoma skozi leta odraščanja bo otrok počasi zmogel tudi odmik od tega “priučenega” vedenja in odnosa do sebe in drugih. Če to spregledamo, otroka na nek način zgrešimo. Od njega prehitro lahko šola zahteva nekaj, česar sploh ni sposoben. Po drugi strani pa mu ne da podpore, zgleda, usmeritve, ki bi jih nujno potreboval. Mlajši kot je otrok v šolskem sistemu, bolj morajo biti pravilni načini, kako dostopamo do njega, predvsem takrat ko želimo, da kaj v svojem vedenju in odnosih spremeni. Šola oziroma učitelji imajo seveda na otroke/učence lahko pomemben vpliv, ki pa v vsakem primeru ostane neprimerljiv z vplivom staršev. Te nesorazmerje vpliva tudi na mejo, ki jo potegnemo med odgovornostjo učiteljev in staršev. Glavno sporočilo predavanja je, da iskanje te meje med učitelji in starši ne sme potekati na otrokovih plečih.

Skratka, govorili bomo o temah, o katerih nam je precej že  jasnega. Bomo pa tokrat na enostaven način predstavili tudi teoretična izhodišča iz relacijske družinske terapije. Ta izhodišča nam bodo pomagala razumeti ZAKAJ je tako, predvsem pa nam bodo pokazala usmeritve in omejitve, ki jih je modro upoštevati pri delu z otrokom/učencem.

Glavne teme predavanja so:

  • kako se razvije otrokova osebnost v primarni družini

  • kdaj in kako se zaplete, kako se to odraža v šoli

  • zakaj je vpliv staršev na otroka tako iznad vpliva vseh ostalih

  • koliko lahko šola nadomesti/dopolni starše

  • kaj je (ne)funkcionalnost, kdaj je otrok v šoli nefunkcionalen

  • kaj učitelj v odnosu do učenca lahko in česa ne more, česa nikakor ne sme

  • problematika individualnega dela z učencem brez vključitve staršev

  • odnos šole/učiteljev s starši, kaj lahko in kaj mora

  • kako pridobiti starše za pravilno sodelovanje

 

Zusätzliche Informationen | dodatne informacije

Anmeldegebühr | prijavnina na predavanje    20,00 €

Wegen beschränkter Teilnehmerzahl empfehlen wir eine rechtzeitige Anmeldung mit mail an 

Zaradi boljše organizacije vas prosimo da vaš obisk predavanja potrdite z mailom na

atelier.kovacic@gmail.com

 

Bitte Anmelden bis | prijave do 

Freitag 6. März 2020 | petka, 6.marca 2020

 

bottom of page